Marta Zięba-Szklarska

Marta Zięba-Szklarska

Jestem Ekspertem w zakresie Transgranicznego Zatrudnienia czyli delegowania pracowników z Polski do innych krajów oraz legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zajmuję się tym już od 2006 roku. Uczestniczę w pracach komisji poświęconych w/w obszarom w: Inicjatywa Mobilności Pracy (IMP), Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy (Okap), Pracodawcy RP. Założyłam i prowadzę także Świat Kadr, gdzie wraz ze swoim zespołem świadczymy kompleksowe usługi księgowe i kadrowo płacowe. Dodatkowo, cały czas staram się zwiększać zawodowe kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konkursach. Jest to też trochę tak – szkolę się, żeby lepiej szkolić innych.

Moje doświadczenie zawodowe zostało docenione i od kilku lat biorę udział w programach aktywizujących młodych przedsiębiorców skupionych wokół Fundacji – Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet. Angażuję się także w działalność Europejskiej Federacji Doradców Finansowych (EFFP Polska), sama będąc certyfikowanym doradcą finansowym.

Stworzenie podwalin grupy kapitałowej z jasno określonymi celami i strategią, daje mi możliwość realizacji pomysłów, dotychczas będących jedynie w fazie opisu na kartce papieru. Największą satysfakcję, daje mi obserwowanie, jak te pomysły zamieniają się w namacalne projekty, a nasze dziecko – Xandoria rośnie z dnia na dzień.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).

Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.